skip to Main Content

Cwblhewch ein cwis gwrth-sbam:

Rydym yn parchu eich preifatrwydd ac ni fyddwn yn gwerthu, yn rhentu, yn prydlesu nac yn rhoi eich gwybodaeth i unrhyw un arall, mewn unrhyw amgylchiadau. Os hoffech chi wybod sut yr ydym yn trafod eich data, darllenwch ein polisi preifatrwydd yma.

Os hoffech gael y diweddaraf am wasanaethau a chynnyrch For Schools, ticiwch y bocs isod. Gallwch ddewis peidio â derbyn y cylchlythyr ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio'r ddolen ar gyfer 'datdanysgrifio' sydd ar waelod ein holl negeseuon e-bost.

Rwy'n caniatáu i For Schools Gwasanaethu Addysg storio fy nata ac anfon y newyddion marchnata diweddaraf gan For Schools Gwasanaethu Addysg ataf.

Dilynwch ni ar Twitter @forschoolscymru

0800 788 0333

For Schools Education Services
Ocean Park House
East Tyndall Street
Caerdydd
CF24 5ET

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.