skip to Main Content

Ydych chi’n rhan o glwstwr neu grŵp o ysgolion? Prynwch gyda’ch gilydd a chewch fwynhau gostyngiad o 10% oddi ar eich archeb.

Gwneud gwahaniaeth i fywydau plant trwy wella ansawdd eu haddysg.

Cynnyrch a gwasanaethau hyblyg a fforddiadwy i’ch cefnogi chi i wella’ch ysgol. Dyna yw ein hanfod.

Hollol ddiogel ac yn cydymffurfio’n llwyr â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.


Mynnwch Fewnwelediad i’ch Ysgol

Cewch ddealltwriaeth o farn ac anghenion eich cymuned sy’n dysgu, gyda’n holiaduron parod a holiaduron wedi eu teilwra’n arbennig, sy’n gallu cael eu llenwi ar-lein neu ar bapur.

Caiff y cwestiynau yn ein holiaduron parod i ysgolion eu diweddaru’n rheolaidd i adlewyrchu’r holl newidiadau diweddaraf ym myd addysg.

Profwch Rym XLence

Cyfres o gynnyrch a gynlluniwyd i gefnogi datblygiad ysgolion a staff yng Nghymru.

Mae XLence yn cynnwys dau fframwaith craidd a system ar-lein ac mae’n darparu’r strwythur y mae ei angen i sicrhau aliniad gyda’r Safonau Proffesiynol newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.